Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Ratyzbona Stare Miasto i dzielnica Stadtamhof

Dziedzictwo UNESCO od 2006

Powierzchnia 183 hektary

Liczba mieszkańców 15 000

Wysokość wież katedralnych 105 metrów

Długość Kamiennego Mostu 308,70 metra

Liczba widocznych łukowych przęseł mostu 15