Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Bad Homburg Limes Górnogermańsko-Retycki

Dziedzictwo UNESCO od 2005

Długość 550 kilometrów

Liczba warowni około 120

Liczba żołnierzy w warowni Saalburg 600