Bingen

65 km

Koblencja

97 km

Brühl

20 km

Kolonia

71 km

Akwizgran

128 km

Essen

Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Kolonia Katedra

Dziedzictwo UNESCO od 1996

Wysokość każdej z wież około 157 metrów

Powierzchnia okien około 10 000 m²

Ilość miejsc siedzących 1 200

Ilość miejsc stojących około 2 800