Bingen

65 km

Koblencja

97 km

Brühl

20 km

Kolonia

71 km

Akwizgran

128 km

Essen

Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Bingen | Koblencja Górna Dolina Środkowego Renu

Dziedzictwo przyrody od 2002

Długość Górnej Doliny Środkowego Renu około 65 kilometrów

Szerokość Renu na wysokości Bingen do 530 metrów

Szerokość Renu w Koblencji do 400 metrów

Średnia temperatura wody w Górnej Dolinie Środkowego Renu w lipcu 2011 około 21°C