Bingen

65 km

Koblencja

97 km

Brühl

20 km

Kolonia

71 km

Akwizgran

128 km

Essen

Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Essen Kompleks przemysłowy kopalni i koksowni Zeche Zollverein

Dziedzictwo UNESCO od 2001

Produkcja w Zeche Zollverein od 1851 do 1986

Dzienne wydobycie węgla do 12 000 ton

Liczba górników w 1851 256

Liczba górników w latach 50. XX wieku ponad 7 000

Liczba górników w 1986 3 500