Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Höxter Westwerk klasztoru i Opactwo Corvey

Dziedzictwo UNESCO od 2014

Ilość domów średniowiecznego Civitas Corvey ok. 400

Liczba mieszkańców średniowiecznego Civitas Corvey między 2 tys. a 2.,5 tys.

Liczba okien w zamku i klasztorze 600