Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Goslar Stare Miasto, kopalnia Rammelsberg i system zbiorników wodnych Górnego Harzu.

Dziedzictwo UNESCO od 1992 i 2010

Powierzchnia Starego Miasta 124,6 hektara

Użytkowanie kopalni Rammelsberg od 968 do 1988

Najdłuższy rów melioracyjny systemów wodnych w Górnym Harzu 15,41 kilometra