Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Wittenberga Miejsca pamięci o Marcinie Lutrze

Dziedzictwo UNESCO od 1996

Czas pobytu w nim Lutra około 35 lat

Roczna liczba odwiedzających dom Lutra ok. 80 000

Liczba tez przeciwko handlowi odpustami 95

Ilość dzieci Lutra 6