Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Eisleben Miejsca pamięci o Marcinie Lutrze

Dziedzictwo UNESCO od 1996

Długość pobytu Lutra w Eisleben około roku

Liczba odwiedzających dom narodzin Lutra w 2013 22 234

Liczba odwiedzających miejsce śmierci Lutra w 2013 21 126

Wiek śmierci Lutra 62 lata