Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Dessau Szkoła Bauhausu w Dessau

Dziedzictwo UNESCO od 1996

Powierzchnia użytkowa 8 700 m²

Liczba studentów w latach 1925-1932 612

Ilość domów mistrzów 1 dom dyrektora i 3 domy-bliźniaki dla wykładowców