Morze Wattowe

118 km

Brema

75 km

Lubeka

68 km

Wismar

140 km

Stralsund

126 km

Hamburg

Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Wismar Stare Miasto

Dziedzictwo UNESCO od 2002

Powierzchnia 88 hektarów

Liczba mieszkańców Starego Miasta 8 268

Czas odbudowy kościoła św. Grzegorza 20 lat

Koszt odbudowy kościoła św. Grzegorza około 40 milionów euro