Morze Wattowe

118 km

Brema

75 km

Lubeka

68 km

Wismar

140 km

Stralsund

126 km

Hamburg

Dziedzictwo UNESCO w liczbach

Morze Wattowe

Dziedzictwo UNESCO od 2009, 2011 i 2014

Powierzchnia 10 000 km² w Holandii i Niemczech

Mieszkańcy 10 tys. różnych gatunków roślin i zwierząt

Roczny przyrost populacji fok pospolitych w niemieckiej części Morza Wattowego około 4 tys.