Miasto zabytek

Quedlinburg (polska nazwa historyczna: Kwedlinburg) to wyjątkowo dobrze zachowany przykład miasta średniowiecznego i największy pod względem powierzchni zabytek w Niemczech. Pod panowaniem cesarzy i królów niemieckich Quedlinburg był potężną metropolią. Do obiektów dziedzictwa UNESCO, obok Starego Miasta, zalicza się tu wzgórze zamkowe wraz z zamkiem, kolegiatę oraz słynny skarbiec.