Szlak 7

Z Trewiru do Maulbronn

Na siódmym szlaku odwiedzimy miejsca dziedzictwa kulturowego i przemysłowego z różnych epok, skoncentrowane na stosunkowo małej przestrzeni. W odległym zakątku południowo-zachodnich Niemiec napotkamy na świadectwa cywilizacji rzymskiej, średniowiecznych mnichów i kultury przemysłowej.

Wycieczkę rozpoczynamy w najstarszym mieście Niemiec, w Trewirze. Rzymianie założyli miasto w roku 16 p.n.e., nazywając je „Augusta Treverorum” ku czci cesarza Augusta. Trewir było jedną z ‘podstolic’ Cesarstwa Rzymskiego w zachodniej Europie. Termy Cesarskie, amfiteatr i słynna Czarna Brama (Porta Nigra) to jedne z najważniejszych świadectw zachowanych do dziś antycznych zabytków architektonicznych. Rzymskie budowle w Trewirze oraz licząca 1700 lat katedra św. Piotra z połączonym z nią gotyckim krużgankiem kościołem Najświętszej Marii Panny, znajdują się od roku 1986 na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Katedra jest najstarszą świątynią w Niemczech.

Na południe od Trewiru położona jest huta żelaza Völklingen, unikatowe świadectwo historii techniki z przełomu XIX/XX wieku. Dzisiaj huta tworzy rozległy park tematyczny z piecami, koksownią, wyciągiem załadowczym i odpylnikami gazu wielopiecowego. To tutaj, w minionym wieku, pociły się w żarze pieców tysiące hutników. Dzisiaj, na terenie dawnej huty, organizowane są koncerty, wystawy sztuki i techniki. Od 1994 roku huta Völklinger znalazła się jako pierwszy kompleks przemysłowy w Niemczech na liście dziedzictwa UNESCO.

160 km na zachód od Völklingen leży opactwo Lorsch. Mały klasztor benedyktyński założony w VIII w. stał się w IX wieku ośrodkiem kultury i nauki Królestwa Frankijskiego. Opactwo odwiedzało wielu władców; stało się ono też w średniowieczu miejscem ostatniego spoczynku niemieckich królów. Po pożarze w 1090 r. pozostała bogato zdobiona białymi i czerwonymi płytkami z piaskowca na elewacji brama klasztorna w stylu przedromańskim z salą królewską na dwóch piętrach – najstarsza budowa kamienna w Niemczech z okresu panowania Karolingów. Od 1991 roku zespół, składający się z opactwa i monumentalnej bramy, znajduje się na liście dziedzictwa UNESCO.

Monumentalna katedra w Spirze znajduje się bardziej na południe i jest największą zachowaną do dnia dzisiejszego świątynią romańską na świecie. Wzniesiona za pieniądze cesarzy salickich w 1030 roku, służyła do celebrowania uroczystych nabożeństw i dworskich ceremonii. W XVII wieku spalona wskutek działań wojennych, później odbudowywana i zrekonstruowana, jest świadectwem dwustuletniej historii ochrony zabytków w Niemczech. W 1991 roku katedra została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ostatnim celem naszej wycieczki jest klasztor Maulbronn. Dawny klasztor cystersów znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO w 1991 roku. Ten najpełniej zachowany zespół klasztorny na północ od Alp służy jako wzór do prac restauratorskich prowadzonych w innych budowlach z tej epoki. Zespół klasztorny Maulbronn charakteryzuje mnogość stylów: kościół opactwa zbudowany jest w przeważającej części w stylu przejściowym między stylem romańskim i gotykiem, bogato dekorowana jadalnia w stylu wczesnego gotyku.

 

Trewir

78 km

Völklingen

158 km

Lorsch

51 km

Spira

66 km

Maulbronn