Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Ουντερντούλντινγκεν Προϊστορικές κατοικίες

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 2011

Μέγεθος οικισμού περίπου 20 σπίτια

Χρόνος κατασκευής ανά σπίτι περίπου 20 μέρες

Αριθμός εκθεμάτων στο μουσείο περίπου 300.000

Αριθμός ερευνητικών σκαφών στο μουσείο 2