Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Στάινγκαντεν η εκκλησία του Βις

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1983

Πλάτος 26,76 μέτρα

Μήκος 54,49 μέτρα

Ύψος θόλου 20 μέτρα

Μέγεθος νωπογραφίας περίπου 235 τ.μ.

Μπαλκόνια θόλου για πνευστά και φλαουτίστες 4