Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Νησί Ραϊχενάου Μοναστηριακό νησί

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 2000

Έκταση 430 εκτάρια

Αριθμός οικισμών 3

Καλλιεργήσιμη επιφάνεια περίπου 160 εκτάρια

Καμπάνες Αγ. Πέτρου και Παύλου 5

Αριθμός τοιχογραφιών Αγ. Γεωργίου 8