Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Τα χυτήρια Φέλκλινγκεν

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1994

Έκταση 6 εκτάρια

Επιφάνεια αίθουσας φυσητηρίου 6.000 τ.μ

Αριθμός υψικαμίνων 6

Λειτουργία από το 1873 έως το 1986

Αριθμός εργαζομένων το 1965 περίπου 17.000