Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Τρηρ Ρωμαϊκά κτίσματα, καθεδρικός και εκκλησία

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1986

Ύψος της «Πόρτα Νίγκρα» περίπου 30 μέτρα

Θέσεις θεατών στο αμφιθέατρο περίπου 20.000

Κολώνες στο εσωτερικό εκκλησίας Καλογραιών 12

Υψηλότερος πύργος του καθεδρικού 74 μέτρα

Αριθμός σωλήνων στο εκκλησιαστικό όργανο 5.602