Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Σπάιερ Καθεδρικός ναός

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1981

Μήκος καθεδρικού ναού 134 μέτρα

Ύψος μεσαίου κλήτους 33 μέτρα

Υψηλότεροι πύργοι 71,20 μέτρα

Επιφάνεια κρύπτης 850 τ.μ.

Ύψος κρύπτης 7 μέτρα