Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Μάουλμπρον Μοναστήρι

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1993

Λειτουργία σχολής στη μονή από το 1556

Κατασκευή κεντρικής θύρας της μονής 1178

Αριθμός δρόμων περιπάτου γύρω από τη μονή 5

Βιβλία που έγραψε ο Χέρμαν Έσσε σχετικά με τη μονή Μάουλμπρον 2