Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Βύρτσμπουργκ Επισκοπική έδρα με κήπο

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1981

Ύψος επισκοπικού μεγάρου 37 μέτρα

Μέγεθος ταβανογραφίας στο κλιμακοστάσιο 600 τ. μ.

Έκταση κήπου 9,65 εκτάρια

Αριθμός σιντριβανιών στον κήπο 4