Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Το πεδίο απολιθωμάτων Μέσελ

Πολιτιστική κληρονομιά από το 1995

Διάμετρος περίπου 800 μέτρα

Βάθος περίπου 65 μέτρα

Μήκος του κροκοδείλου asiatosuchus σχεδόν 4 μέτρα

Μήκος κεφαλής ιππαρίου σχεδόν 1 μέτρο