Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Μπαντ Χόμπουργκ Το ρατικό Λίμες της Άνω Γερμανίας

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 2005

Μήκος 550 χιλιόμετρα

Αριθμός παραμεθόριων στρατοπέδων περίπου 120

Αριθμός στρατιωτών στο στρατόπεδο Ζάαλμπουργκ 600