Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Βαμβέργη Παλιά πόλη

Παγκόσμια κληρονομιά από το 1993

Έκταση 135,6 εκτάρια

Κάτοικοι περίπου 12.000

Ύψος ανατολικού πύργου στον καθεδρικό 76 μ.

Ύψος δυτικού πύργου στον καθεδρικό 74 μ.

Ύψος του ιππέα της Βαμβέργης 2,38 μέτρα