Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Ντεσάου-Βέρλιτς Βασίλειο Κήπων

Πολιτιστική κληρονομιά από το 2000

Έκταση 142 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Αριθμός ανακτόρων 6

Αριθμός γεφυρών στο πάρκο του Βέρλιτς 19

Ύψος τεχνητού ηφαιστείου 17 μέτρα