Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Πότσνταμ και Βερολίνο Ανάκτορα και πάρκα

Πολιτιστική κληρονομιά από 1990, 1992 και 1999

Συνολική έκταση 2064 εκτάρια

Έκταση Σανσουσί 289 εκτάρια

Έκταση νησιού των παγωνιών 73 εκτάρια

Αριθμός παγωνιών στο ομώνυμο νησί περίπου 30