Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Μπαντ Μούσκαου Πάρκο

Πολιτιστική κληρονομιά από το 2004

Έκταση 830 εκτάρια

Μήκος διαδρομών περίπου 50 χιλιόμετρα

Ύψος πύργου στο Νέο Ανάκτορο 35 μέτρα