Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Kassel Ορεινό πάρκο Βιλχελμσχόε

Παγκόσμια κληρονομιά από 2013

Έκταση 550 εκτάρια

Μήκος καταρρακτών 12 χλμ

Ύψος μνημείου Ηρακλή 77,3 μ.

Ύψος αγάλματος Ηρακλή 8,30 μ.

Διάμετρος θώρακα του αγάλματος περίπου 4,9 μ.