Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Κβέντλινμπουργκ παλιά πόλη, κάστρο και εκκλησία

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1994

Έκταση παλιάς πόλης 86 εκτάρια

Αριθμός ξυλόδετων σπιτιών παλιάς πόλης πάνω από 2.000

Ύψος κάστρου του Κβέντλινμπουργκ περίπου 50 μ.

Αριθμός καμπανών εκκλησίας 5