Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Χέξτερ Νάρθηκας του μοναστηριού και πολιτεία Κόρβαϊ

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 2014

Σπίτια μεσαιωνικής πολιτείας Κόρβαϊ περ. 400

Κάτοικοι Κόρβαϊ 2.000 - 2.500

Παράθυρα ανακτόρου και μοναστηριού 600