Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Χιλντεσχάιμ Καθεδρικός και Μικαέλισκιρχε

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1985

Ύψος μεσαίου κλίτους καθεδρικού 21 μ.

Αριθμός καμπαναριών καθεδρικού 2

Ύψος μεσαίου κλίτους Μικαέλισκιρχε 16,7 μ.

Αριθμός καμπαναριών Μικαέλισκιρχε 6