Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Γκόσλαρ Παλιά πόλη, ορυχείο Ράμελσμπεργκ και σύστημα διαχείρισης υδατικών πόρων του Όμπερχαρτς

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1992 και το 2010

Έκταση παλιάς πόλης 124,6 εκτάρια

Λειτουργία ορυχείου Ράμελσμπεργκ μεταξύ 968 και 1988

Μακρύτερο ρυάκι του συστήματος ύδρευσης Όμπερχαρτς 15,41 χλμ.