Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Άλφεντ Εργοστάσιο Φάγκους

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 2011

Έκταση εργοστασίου 112.000 τ.μ.

Έκταση αίθουσας παραγωγής 9.000 τ.μ.

Αριθμός εργαζομένων το 1911 150

Αριθμός εργαζομένων το 2011 360