Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Αϊσλέμπεν λουθηρανικά μνημεία

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1996

Χρόνος παραμονής του Λουθήρου περίπου 1 χρόνος

Οι επισκέπτες στο σπίτι γέννησης του Λουθήρου το 2013 ήταν 22.234

Οι επισκέπτες στο σπίτι όπου πέθανε ο Λούθηρος το 2013ήταν 21.126

Ηλικία θανάτου του Λουθήρου 62 χρόνια