Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Ντέσαου Μπάουχαους στο Ντέσαου

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1996

Διαστάσεις κτηρίου σχολής 8.700 τ.μ.

Αριθμός φοιτητών από το 1925 έως το 1932 612

Αριθμός σπιτιών καθηγητών 1 σπίτι του διευθυντή και 3 διώροφα κτήρια για καθηγητές