Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Βίσμαρ Παλιά πόλη

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 2002

Έκταση 88 εκτάρια

Κάτοικοι παλιάς πόλης 8.268

Χρόνος αναστήλωσης του ναού Γκεοργκενκίρχε 20 χρόνια

Κόστος αναστήλωσης του ναού περίπου 40 εκ. ευρώ.