Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Βάτενμεερ

Παγκόσμια φυσική κληρονομιά από το 2009, 2011 και 2014

Έκταση 11.500 τ.χ. σε Γερμανία, Ολλανδία και Δανία

Κάτοικοι 10.000 είδη ζώων και φυτών

Φώκιες που γεννιούνται ετησίως στο γερμανικό τμήμα της Βάτενμεερ περίπου 4000