Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Στράλζουντ παλιά πόλη

Παγκόσμια κληρονομιά από το 2002

Έκταση 80 εκτάρια

Κάτοικοι παλιάς πόλης 5.103

Προστατευόμενες κατοικίες-μνημεία 523

Ποσοστό συντήρησης των διατηρητέων σπιτιών 80%