Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Λύμπεκ Παλιά πόλη

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1987

Έκταση 81 εκτάρια

Κάτοικοι παλιάς πόλης 13.363

Πλάτος της πύλης του Χόλστεν 8,85 μ.

Ετήσιοι επισκέπτες πύλης Χόλστεν περίπου 60.000