Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Αμβούργο Σπάιχερστατ και εμπορική συνοικία με τον Οίκο της Χιλής

Πολιτιστική κληρονομιά απότο 2015

Έκταση 26 εκτάρια

Αποθήκες Σπάιχερστατ 15

Παράθυρα στον Οίκο της Χιλής 2.800