Η παγκόσμια κληρονομιά σε αριθμούς

Βρέμη Δημαρχείο και Ρολάνδος

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 2004

Μήκος δημαρχείου 41,40 μ.

Πλάτος δημαρχείου 15,80 μ.

Ύψος δημαρχείου 28 μ.

Ύψος Ρολάνδου 5,5 μ.