Στο ρυθμό της παλίρροιας

Η άμπωτη και η πλημμυρίδα δίνουν το σύνθημα. Δύο φορές την ημέρα η θάλασσα υποχωρεί αφήνοντας πίσω της ένα ελώδες τοπίο.

Η Βάτενμεερ -μία «θάλασσα για πλατσούρισμα»- εκτείνεται έως και 40 χλμ. στα ανοιχτά.