بینگن

۶۵ کیلومتر

کوبلنتس

۹۷ کیلومتر

برول

۲۰ کیلومتر

کلن

۷۱ کیلومتر

آخن

۱۲۸ کیلومتر

اسن

میراث جهانی از نگاه اعداد

اسن کارخانه استخراج سنگ معدن

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۰۱

مدت زمان فعالیت کارخانه از ۱۸۵۱ تا ۱۹۸۶

میزان استخراج زغال سنگ در روز ۱۲ هزار تن

تعداد کارگران کارخانه در سال ۱۸۵۱ ۲۵۶ نفر

تعداد کارگران کارخانه در دهه ی ۱۹۵۰ بیش از ۷ هزار نفر

تعداد کارگران کارخانه در سال ۱۹۸۶ ۳۵۰۰ نفر