بینگن

۶۵ کیلومتر

کوبلنتس

۹۷ کیلومتر

برول

۲۰ کیلومتر

کلن

۷۱ کیلومتر

آخن

۱۲۸ کیلومتر

اسن

میراث جهانی از نگاه اعداد

آخن کلیسای جامع

در فهرست جهانی از سال ۱۹۷۸

ارتفاع برج کلیسا ۷۴ متر

مساحت فضای داخلی کلیسا پوشیده از موزاییک و سنگ مرمر ۲۵۰۰ متر مربع

تعداد جا برای نشستن ۷۰۰ عدد

تعداد جا برای ایستادن ۶۰۰ عدد