واتن مر

۱۱۸ کیلومتر

برمن

۷۵ کیلومتر

لوبک

۶۸ کیلومتر

ویسمار

۱۴۰ کیلومتر

اشترالزوند

۱۲۶ کیلومتر

هامبورگ

میراث جهانی از نگاه اعداد

واتِن‌مِر (Wattenmeer)

در فهرست میراث جهانی از سال ۲۰۰۹

مساحت ۱۰ هزار کیلومتر مربع در هلند و آلمان

حیات وحش: اقامتگاه ۱۰ هزار گونه‌ی جانوری و گیاهی

شمار فک‌‌های دریایی که سالانه در واتن‌مر متولد می‌شوند ۴۰۰۰۰