نمایی از کوه ها و میراث جهانی

جاده آلپ در آلمان، بخش هایی از رشته کوه آلپ در ایالت بادن-وورتمبرگ تا ایالت بایرن را به هم متصل می کند. در گذر از این جاده با جزیره رایشنائو، آبسراهای واقع در اونتراولدینگن و کلیسای ویز آشنا می شویم.