باد هومبورگ

۴۲ کیلومتر

مسل

۱۱۵ کیلومتر

وورتسبورگ

۹۵ کیلومتر

بامبرگ

۶۱ کیلومتر

بایرویت

۱۴۵ کیلومتر

رگنزبورگ

شهری قرون وسطایی

رگنزبورگ از جمله شه‌های به جای مانده از دوران قرون وسطی در آلمان است. پل سنگی شهر که در سده ۱۲ میلادی ساخته شده بخش قدیمی و مرکز شهر را به هم متصل می‌کند. این پل از جمله میراث جهانی یونسکو در این شهر است.