وایمار

۱۶۱ کیلومتر

دسائو-وورلیتس

۹۷ کیلومتر

پتسدام

۱۸۹ کیلومتر

باد موسکائو

۱۷۰ کیلومتر

کاسل

طبیعت تزیین شده

پارک‌های کوچک و رمانتیک در کنار باغ‌های تزیین شده. پادشاهان، پرنس‌ها و امیران آلمانی یکی پس از دیگری در شکل‌دهی این مناظر سرسبز نقش داشته‌اند. امروزه علاقه مندان می‌توانند از مناظر طبیعی دوران پروس دیدن کنند.