بینگن

۶۵ کیلومتر

کوبلنتس

۹۷ کیلومتر

برول

۲۰ کیلومتر

کلن

۷۱ کیلومتر

آخن

۱۲۸ کیلومتر

اسن

جلوه‌هایی از دوره رمانتیک بر حاشیه‌ی رود

دوره رمانتیک در آلمان با تاریخچه رود راین و دره میتل راین به هم گره خورده‌اند. بر ساحل این رود قصرها، قلعه ها و تاکستان های بی‌شماری را خواهید یافت. دره میتل راین جلوه ای تاثیرگذار از طبیعت را به نمایش می‌گذارد با میراثی غنی از فرهنگ آلمان.